Opnieuw beraden Atelier Schier en Ludy Feyen zich over een gezamenlijk gemeenschaps- en landschapskunstproject, waar ook andere partners op Schiermonnikoog in zijn betrokken.
Een project dat gaat over wij mensen en onze aarde en de grote veranderingen die zich afspelen.
De wereldoceanen, waar rond 2050 mogelijk meer plastic ronddrijft dan er vissen zwemmen.
Hoe gaan we om met de afkomst van ons voedsel, hoe met ons energieverbruik, hoe zetten we in op een lokale en circulaire economie?
Welke rol hebben wij in deze ontwikkelingen, wat kan ik als persoon bijdragen?
Deze uitdagende vragen willen wij onszelf en aan project - deelnemers voorleggen.
Doel
Met een nieuw gemeenschapskunstproject willen we aandacht geven aan wat ons verbindt: het leven in en met natuur.
Met dit gemeenschapskunstproject nodigen we de eilander bevolking en bezoekers uit mee te doen aan dit project door hun eigen talenten, kennis en kunde in te zetten en zichzelf en de wereld hiermee te verrijken.
Inhoud
Met dit project gaan we op kunstzinnige wijze vragen onderzoeken van en met de deelnemers en bezoekers. Vragen als 'Wat speelt er met het klimaat, overbevissing en (plastic) vervuiling van de zee, overvloed en schaarste'; nieuwe ontwikkelingen op het gebied van natuur, voedsel en cultuur. Het wad als voedselreservoir voor trekvogels. Maar ook als inspiratiebron voor schilders, dichters, vertellers, musici, dansers, ecologen, vogelaars.
Voor wie
Voor eilanders, kunstenaars en bezoekers. Verschillende doelgroepen, waaronder jongeren van het eiland worden expliciet uitgenodigd.
Jongeren worden gevraagd als reporters video-verslagen te maken en stellen hiermee onder leiding van een professioneel filmer hun eigen film samen.
Team en partners
De coördinatie van het gemeenschapskunstproject is in handen van organisatoren van, Stichting Salix en Stichting Waddenwerk. Beeldend kunstenaar en artistiek leider Ludy Feyen is de projectleider voor de uitvoering van het project.
Er vindt samenwerking plaats met Atelier Schier, Stichting Natuurmonumenten, de inspecteur Boelensschool, het Bezoekerscentrum en de Bibliotheek.
PR
De publiciteit voor dit project wordt verzorgd door middel van een website en een fototentoonstelling.
Als sociale media worden Facebook, Twitter en Instagram ingezet. De lokale – en huis aan huiskranten voorzien in de actuele informatie van het project.
2017 is een start; op weg naar WalvisMienskip LF 2018
Schone Zee – doe je mee?
Betrokkenheid op