Betalen

Wanneer u zich opgeeft voor een workshop dient u een aanbetaling van 50,- over te maken op IBAN NL47 TRIO 0786 9372 03 t.n.v. G. Meerdink-Visser.
Uw plaats is dan gereserveerd.

Het resterende bedrag moet uiterlijk 3 dagen vóór aanvang van de workshop op bovengenoemde bankrekening staan.
Contante betaling is echter ook mogelijk, en wel op de eerste werkavond.

Annulering
Kunt u door ziekte of overmacht niet meer meedoen aan de workshop, dan krijgt u uw geld terug minus 10%.

Vermeld bij de betalingen, behalve uw naam, ook de titel en de datum van de workshop waarvoor de betaling is bedoeld.